AIKIKAN Montpellier Takemusu Aiki - Cours

Montpellier, DOJO ECOLE JACQUES Brel

Enfants 5 à 10   Lundi 17h45 - 18h45
Enfants 11 à 14   Lundi 14h45 - 19h45
Enfants + 15   Lundi 19h45 - 21h15
+ 15 et Adultes   Lundi 19h45 - 21h15


Saint Jean de Vedas, DOJO de la Combe

Mardi Mercredi Vendredi Samedi
Armes       .9h00 - 10h00
Enfants   14h30 - 15h30 18h00 - 19h00 11h00 - 12h00
Ados 20h00 - 21h30   19h00 - 20h00 10h00 - 11h00
Adultes 20h00 - 21h30   20h00 - 21h30 10h00 - 11h00